Atık Yağlarınızı Ne yapıyorsunuz?

2013-03-29 00:32:00
Atık Yağlarınızı Ne yapıyorsunuz? |  görsel 1

Bu sorunun cevabı çoğu zaman ya çöpe atıyoruz ya da lavabodan akıtıyoruz oluyor. Halbuki kullanılmış ve atık yağ olarak nitelendirilen bu bitkisel yağların geri dönüşüm ve başka amaçlar için kullanılma potansiyeli olduğundan ne kadarımız farkında acaba?

Nedir atık yağ önce onu bir tanımlayalım. Yağlı tank artıkları, yağ – su karışımları ve emülsiyonlar dahil tamamen ya da kısmen mineral yağ, bitkisel ve hayvansal yağ ya da sentetik yağ ve bazıları da çok zararlı olan birçok katkı maddesi içeren kullanılmış, yarı sıvı ya da sıvı materyallerdir. Bunlar arasında yanma motorları, transmisyon ve hidrolik yağlar vardır.
Akılları çok karıştırmamak adına bugün sadece evde kızartma yapmada kullanılan bitkisel yağlardan bahsedeceğim. 
Atık bitkisel yağlar çevreyi ve sularımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Aslında bireyler olarak bizler sadece evde yemek pişirmek için kullandığımız yağlarla kendi geleceğimize zarar veriyoruz. Bu yüzdendir ki endüstriyel ve diğer tür yağlardan bahsetmek yerine hergün kullandığımız ve zararlarını farkında olmadığımız evsel yağ atıklarına değinmek istedim.
 
Lavaboya dökülen atık bitkisel yağlar bir şekilde denizlere ve göllere ulaşmaktadır.  Buradan su yüzüne çıkan yağ birikintileri kalın bir tabaka oluşturarak güneş ışınlarının alımını engelleyerek, oksijen alınımını kapatmaktadır.  Böylelikle aslında su dünyasına ve ordaki tüm canlılara hayatları pahasına zarar veriliyor. Bir litre atık yağın kolaylıkla 1 milyon litre suyu kirletebileceğini düşünürsek bu konuda acil olarak gerekli adımın atılması ve önlemlerin alınması gerekir. Ne yapabiliriz?, diyebilirsiniz... Aslında çok kolay. Bunun örneklerini uzaklardan değil, bize yakınbir yerden Türkiye’den vermek isterim. Türkiye’de yapılan bir uygulamayla şirketler ,evler ve özellikle apartmanlara atık yağ bidonu sağlanıyor ve apartman sakinlerinden kullanılan atık yağların lavaboya veya çöpe değil bu bidonlara dökülerek biriktirilmesi isteniyor. Bidonlar dolduğu zaman şirket o bidonları alıp elektriğe ve biyo-dizele dönüştürülmek üzere tekrar kullanılmasına aracı oluyor. Bunların yapılabilmesi için ülkede bu uygulamaları yapan şirketler veya alıcısının olması çok da önemli değil , Türkiye örneğinde olduğu gibi atık yağlar toplanıp başka ülkelere satılıyor. Böylece hem çevreyi koruma adına bir adım atılmış oluyor, hem de bir gelir sağlanıyor. Bunu yapmak o kadar da zor olmasa gerek !!!! Özellikle yemek şirketleri, restoranlar ve ev hanımlarının bu konuda hassasiyet göstereceğine inanıyorum.
  
Atık yağların çevreye verdiği zararlar:
Yukarıda da belirttiğim gibi 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletme potansiyeline sahiptir. Yapılan araştırmalar kullanılmış bitkisel atık yağlar, evsel atık su kirliliğinin %25’ini oluşturduğunu göstermiştir.
Amerika’da yapılan bir araştırma lavaboya dökülen atık yağların kanalizasyon sistemlerinin %40 oranında tıkanmasına yol açtığını belirlemiştir. Bunun nedeni kullanılmış yağların lavaboya döküldüğü zaman dren sistemini sıvaması ve kanalizayson borusu içindeki atıkların yapışmasına ve zamanla borunun daralmasına yol açmasıdır. Diğer atıkların dökülen yağ atıkları tarafından tutulmasıyla kanalizasyon sistemi kullanılamaz hale gelir ve atık su arıtma tesislerine büyük ölçüde zarar verir. 

 Bitkisel atık yağların kullanım alanları:
  • Biodizel, sabun, yemlik yağ ve bunun benzeri ürün geri kazanımında,
  • Enerji geri kazanımında kullanılabilirler.
 
Biodizel, soya yağı gibi bitkisel yağlardan elde edilmiş diesel motorlarda kullanılan yenilenebilir bir yakıttır. Özellikle son zamanlarda geri kazanılan bitkisel ve hayvansal atık yağlar, biomotorin(biodizel) üretiminde kullanılması sayesinde; karbon dioksit salınımı, kanser yapıcı klorlu organik maddelerin egzozdan atmosfere yayılması, yanmamış hidrokarbon emisyonu, ozon oluşturucu kirleticilerin emisyonu ve elbette su kaynaklarının daha fazla kirlenmesi engellenmiştir.
 
 
Haftanın Sözü


* Her yıkıntı onarılabilir, doğanın yıkıntısı asla… (Falih Rıfkı Atay)

212
0
0
Yorum Yaz