Gunes Enerjisi

2013-03-29 00:19:00
Gunes Enerjisi |  görsel 1

Elektrik sorunumuza sürdürelebilir bir çözüm daha!!! Güneş Enerjisi!!


Güneş sadece ısınmamızı mı sağlıyor ya da yaz boyunca eriyip kavrulmamıza mı neden oluyor? Yoksa sadece deniz kenarında uzanıp güneşten yararlanarak doğal bronzlaşmamız icin mi var?? Ne dersiniz???

Güneş tüm bunların yanında aslında tükenmeyen ,sürdülebilir ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Günümüzde birçok ülkede güneş enerjisinin etkili bir şekilde kullanılması ve enerji üretilmesi rüzgardan enerji üretmek kadar gündemde .


Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız ve ihtiyacimizin her geçen gün arttığı bu günlerde çevreye verdiğimiz zararların farkına varıp , çevreyle uyumlu , sürdürelebilir ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekir.

Enerji ihtiyaclarimizi karşılamak için kullandığımız fosil yakıtlar olarak adlandırılan kömür, petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının ekonomik bakımdan pahalı olması, kaynaklarının hızlı bir şekilde azalması ve en önemlisi çevreye verdikleri kalıcı zararlar bilim adamlarını alternatif enerji kaynak araştırmalarına itmiştir. Güneş enerjisi de yenilenebilir, kullanımı etken ve sürdürelebilir bir alternatif olarak önümüze çıkıyor.

Güneş enerjisinin farkına varılması ve kullanılmaya başlanması 1980’li yıllardan itibaren görülmeye başlanmıştır. Elektrik, doğal gaz gibi pahalı ve çevre dostu olmayan yöntemlere karşın güneş enerjisi ucuz, çevre dostu bir alternatif olarak evinizde sıcak su elde etmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir sistemdir. Genel ısınma işlevi dışında, elektrik üretebilme özelliğiyle de güneş enerji sistemlerinin kullanımı enerji gereksinimlerinizi gidermek için ödediğiniz enerji fatura tutarlarını da büyük ölçüde düşürecektir.

Şu anda İngiltere’de güneş enerji sistemlerini evlerine kurabilmeleri için halka maddi destek verildiğini biliyor muydunuz? Düşünün ki yılın büyük bir bölümünü yağmurla geçiren bir ülke bu enerji kaynağından medet umabiliyorsa bizim gibi yılın büyük bir bölümünde güneşle iç içe olan bir ülke için kalıcı bir çözüm getirmekten başka bir yolu yok gibi …..!!!!


Güneş Enerji sistemlerinin kullanımı:

Güneş enerji sistemleri 2 ayrı şekilde kullanılabilmektedirler.

1) Genel amaçlı ısınma sistemi

Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan düz cam güneş panelleri güneş enerjisini kullanarak evimizde günlük sıcak su ihtiyacımızı karşılamakta ve bu amaçta kullanılacak elektrik miktarının en aza indirgenmesine yardımcı olmaktadır.

Bu sistemin uygulanışı oldukça basittir. Su panellerin içerisindeki borulara pompalanır. Bu borular özellikle siyah renkte olurlar zira güneş ışınlarıyla temaslarında ısınarak suyun sıcaklığını artırırlar. Bu paneller bina dam veya çatılarına belli bir eğimle yerleştirilirler. Su ilk adımda aşağıya pompalanır ve ısı iletimi yardımıyla sıcak su yukarıya doğru taşınmış olur. Bu tür panellerde kış mevsimi boyunca borular içerisindeki suyun dışarıya boşaltılması gerekir ki donma önlenebilsin ,bu çoğunlukla geliştirilmiş panellerde otomatik olarak yapılmaktadır.

2) Güneş panelleriyle elektrik enerjisi üretimi:

Güneş enerji sistemleri elektrik üretiminde de etkili olarak kullanılabilmektedir. Güneş panelleri güneş ışınlarını direk olarak elektrik enerjisine dönüştürürler. Bizim gibi güneşi bol olan bir ülkede 1 metre karelik güneş panelinin 100Wattlik bir lambaya yetecek kadar elektrik enerjisi üretmesi mümkündür. Genel bağlamda konuşacak olursak, 12-24 panellik bir sistem normal bir evin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir. Endüstri uygulamaları ve enerji santralleri icin binlerce güneş panelinin bulunduğu büyük çiftlikler kurulmaktadır.

Elektrik üretimi için kurulan çiftliklerde konveks güneş panelleri yardımıyla bir noktaya odaklanan güneş ışınları güneş kulesi olarak adlandırılan merkezde toplanır. Bu merkezde sıcaklık 1000-1300 Cye kadar ulaşabilmektedir. Bu yüksek sıcaklık altında yüksek basınçta su buharı elde edilerek buhar türbinleri yardımıyla elektrik enerjisine çevrilir. Bu uygulamanın getirdiği dezavantajlardan biri gece vakitlerinde güneş ışınlarının yok olması ve ısının düşmesiyle sistemin devam ettirilebilmesi icin elektrik kaynaklarının devreye sokulmasıdır. Bu işletim masraflarını artıran bir etken olmakla beraber bilim adamları tarafından geliştirilen bir yöntemle gün içinde yine güneş enerjisini kullanarak suyun hidrolizi sağlanmakta ve gece sistemin devamlılığı çcin gerekmekte olan elektrik enerjisi sıvı halde depolandırılmış hidrojenin yardımıyla karşılanmaktadır. Sıvı hidrojen kullanımı ile elektrik üretilmekte ve ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi sağlanmaktadır.

Güneş enerjisinden hidrojen elde edilebilmesi önemli bir çalışma olarak görülmektedir. Hidrojenle elektrik üretimi oldukça etkin ve cevre dostu bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Üretilen hidrojenin tekrar oksijenle birleşmesiyle büyük bir enerji elde edilmekte ve sonuç olarak ortaya çıkan atık, sadece su olmaktadır.

Bu sistemin zarar ve yararlarına göz atacak olursak;

Bu sistemin uygulama aşamasında herhangi bir çevre kirliliğine rastlanmaz. Çevre kirliliği olarak değerlendirilebilecek tek şey panellerin üretimi sırasında fabrikaların çıkarabileceği kirliliktir.

Fosil yakıtlarını kullanarak üretilen enerji sistemleri çoğunlukla oldukça gürültülüdürler, fakat güneş enerji sistemleri elektriği oldukça sessiz bir şekilde üretir ve ses kirliliğine neden olmaz.

Panellerin binaların çatı kısımlarına yerleştiriliyor olması da, yer bulma veya kaplama gibi sorunların ortaya çıkmasını engeller.

İlk kuruluş maliyeti dışında bu sistem yıl boyunca maliyetsiz elektrik üretimi yapar.

Güneş enerjisini kullanmak diğer fosil yakıtlarına olan bağlılığı azaltır ve çevre dostu tüketiciler olmamıza etken olur.

Güneş enerjisindeki en büyük problem enerjinin depolanmasıdır. Bunun için bilim adamları tarafından hidrojen çözüm olarak öngörülmüş ve gelecek yüzyıllar icin ümit verici bir enerji kaynağı rolünü üstlenmiştir. Güneşten üretilen hidrojen gelecek nesiller icin enerji kaynağı sağlaması açısından umut vadedicidir.


Güneş enerjisi sistemi ülkemiz için uygulanması gereken ve dünyada elektrik üretiminde yaygın olarak kabul görmüş bir sistemdir. Gelecek için önemli bir enerji kaynağı olması ve rahatlıkla kullanılabilmesi açısından bulundurduğu tüm eksik noktalar uzmanlar tarafından incelenmekte ve etkin çözümlerle daha da kalıcı bir hal almaktadır.

187
0
0
Yorum Yaz