Ekosistem ve İnsan...

2013-04-01 19:15:00

Bu yazım ekosistemi değiştirmek ve olumsuz yönde etkilenmesine yol açma pahasına yapılmış ve yapılmakta olan faaliyetlerden sadece birini gözler önüne serecek. Bilindiği gibi doğada biz insanların varlığından pek de hoşnut olmadığımız varlıklar mevcuttur. Bunların başında yılanlar ve sivrisinekleri sayabiliriz, bu liste uzayıp gidebilir. Bu türlerin varlıklarını tümden ortadan kaldırabilmek için insanoğlu bugüne kadar olağanüstü çabalarda bulunmuştur,başardıkları anda ise yapılan hatanın bedelinin ne kadar ağır ödendiği ortaya çıkmıştır. Hangi konudan bahsediyorum dersiniz?? Tabii ki de bugüne kadar böcekleri ve özellikle sivrisinekleri yok etmek amacıyla doğaya saçılan kimyasallardan bahsediyorum. Bunların başında DDT dediğimiz böcek ve sinek ölümünde olağanüstü etkili olan ilaç gelmektedir. Nedir peki DDT ve ne işe yarar hangi amaçlar için kullanılır?? DDT- Diklorodifeniltrikloretan'ın kısa yazılışı; son derece kuvvetli bir böcek öldürücüdür ve kalıntılarının yaklaşık 15 yıl varlığını sürdürdürdüğü anlaşılmıştır. 1950’li yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmış, sivrisinek ve çeşitli böceklerin yok edilmesinde uzun yıllar etkili bir silah olarak yerini almıştır. 1960’lı yıllarda DDT’nin tarımda ve hayvancılıkta da kullanımının hızlıca yer aldığı ve kullanımının artarak insanoğluyla temasının yaygınlaştığı farkedilmiştir. Yapılan araştırmalar besin zincirine giren bu tür böcek ve bitki öldürücü kimyasalların insan vücüdunda depolandığına ve birçok sağlık problemine yol açtığını kanıtlamıştır. DDT böceklerden kuşlara, kuşlardan balıklara ve insanoğluna ulaşmaya başlayınca besin zincirindeki dramatik etkisi ortaya çıkmıştır. Yapılan gözleml... Devamı

Atık kağıt ve kartonların geri dönüşümü

2013-04-01 19:13:00

Biliyormuydunuz? Bugün dünyadaki atık kağıtların yüzde 95i geri dönüştürülse, 20 milyon dönüm ormanlık arazinin kurtarılabileceğini biliyormuydunuz? Atık kağıt nedir? Atık kağıt geri dönüşüm döngüsünde hammadde olarak kabul edilir. Herhangi bir kullanım alanında fonksyinonu tamamlayarak kullanılamayacak halde olduğu için elden çıkarılarak atılan tüm kağıt çeşitleri ve kartonlar atık kağıt olarak kabul edilir. Bunun yanında gazete matbaalarından çıkan hatalı gazete baskıları ve baskı fazlası gazete kağıtları da atık kağıtlar olarak görürler. Buna karşılık tek kullanım için tasarlanmış emici kağıtlar ve hijyen amaçlı kullanılan kağıtlar hijyen ve sağlık nedenlerinden dolayı geri dönüştürelemedikleri için atık kağıt olarak kabul edilmezler. Neden geri dönüşüm? Kağıt geri dönüşümü uygulanabilirlik açısından en kolay olan maddedir. Kağıt ve ambalaj atıkları atık zincirinde büyük miktarda yer alırlar. Bu yüzden geri dönüşümleri çevreye büyük ölçüde fayda getirecektir. Zira üretimi sırasında yok olan ağaç ve doğal kaynakların başında enerji tasarrufu ihtiyacı en aza indirgenecek ve atık olarak elden çıkarılması gereken kağıt miktarı da azaltılarak çöp alanlarının dolması engellenecektir. Sağlıklı bir geri dönüşümün oluşabilmesi için bireylerin koyacağı katkı yadsınamaz. Kağıdın başarıyla geri dönüştürülebilmesi için en öncelikle yeteri miktarda atık kağıdın toplanabilmesi gerekmektedir ki dönüşüm işlemi ekonomik olarak tamamlanabilsin...Buna ek olarak atık kağıtların biriktirilmesi sırasında diğer atık türleriyle temasa girmemeleri ve dolayısıyla kirletilmemeleri gerek... Devamı

Ormanlar ve Küresel Isınma...

2013-04-01 19:01:00

Bu yazimizin ozlu sözu Yüce Atamızdan... * Ormansız bir yurt, vatan değildir. K.Atatürk * Yeşil görmeyen gözler,renk zevkinden yoksundur.Burasını öyle bir ağaçlandırın ki,kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu anlasın. K.Atatürk Bunları biliyormuydunuz? Yağmur ormanlarının %80'i 2000 yılında ortadan kalkmıştır. Bu ormanların 250 hektarında 750 çeşit ağaç, 1500 çeşit çiçekli bitki, 125 tür memeli, 400 çeşit kuş, 100 çeşit sürüngen, 60 çeşit su canlısı,150 çeşit kelebek ve binlerce böcek türü yaşamaktadır. Ve kanser ilaçlarının hammaddesinin %70'i bu ormanlardan temin edilmektedir. Ormanlar bir ülkenin en önemli doğal kaynaklarından biridir. Orman Dairesi’nin verilerine göre şu anda Kuzey Kıbrıs’ta mevcut verimli orman alanının sadece %27.23 olarak belirtilmiştir. Bu da ülkemizin ormanca çok da fazla zengin olmadığını göstermektedir. KKTC Ormanlık sahasının ağaç türleri Kızılçam, Fıstıkçamı, Servi, Okaliptus, Akasya, İbreliler, Yapraklılar olarak sınıflandırılmaktadır. Ormanların en büyük özelliklerinden biri yenilenebilir ve çoğaltılabilir bir kaynak olmasıdır. Ormanlar ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlayabilmekteki katkılarından dolayı bir toplum için oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Yer altı ve yer üstü su rejimlerinin düzenlenmesini sağlamakla beraber, erozyonu önlemekte, havayı temizleyerek bulunduğu bölgedeki iklim ve hava koşullarına gözle görünür bir biçimde katkı koyar. Ormansız bir toplumu nefes alamayan, nefes almakta zorlanan bir birey olarak düşünebilirsiniz. Kıbrıs’ın iklim koşulları dolayısıyle orman tahriplerinin üstesinden gelebilecek bir d... Devamı

Atık Yağlarınızı Ne yapıyorsunuz?

2013-03-29 00:32:00
Atık Yağlarınızı Ne yapıyorsunuz? |  görsel 1

Bu sorunun cevabı çoğu zaman ya çöpe atıyoruz ya da lavabodan akıtıyoruz oluyor. Halbuki kullanılmış ve atık yağ olarak nitelendirilen bu bitkisel yağların geri dönüşüm ve başka amaçlar için kullanılma potansiyeli olduğundan ne kadarımız farkında acaba? Nedir atık yağ önce onu bir tanımlayalım. Yağlı tank artıkları, yağ – su karışımları ve emülsiyonlar dahil tamamen ya da kısmen mineral yağ, bitkisel ve hayvansal yağ ya da sentetik yağ ve bazıları da çok zararlı olan birçok katkı maddesi içeren kullanılmış, yarı sıvı ya da sıvı materyallerdir. Bunlar arasında yanma motorları, transmisyon ve hidrolik yağlar vardır. Akılları çok karıştırmamak adına bugün sadece evde kızartma yapmada kullanılan bitkisel yağlardan bahsedeceğim.  Atık bitkisel yağlar çevreyi ve sularımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Aslında bireyler olarak bizler sadece evde yemek pişirmek için kullandığımız yağlarla kendi geleceğimize zarar veriyoruz. Bu yüzdendir ki endüstriyel ve diğer tür yağlardan bahsetmek yerine hergün kullandığımız ve zararlarını farkında olmadığımız evsel yağ atıklarına değinmek istedim.   Lavaboya dökülen atık bitkisel yağlar bir şekilde denizlere ve göllere ulaşmaktadır.  Buradan su yüzüne çıkan yağ birikintileri kalın bir tabaka oluşturarak güneş ışınlarının alımını engelleyerek, oksijen alınımını kapatmaktadır.  Böylelikle aslında su dünyasına ve ordaki tüm canlılara hayatları pahasına zarar veriliyor. Bir litre atık yağın kolaylıkla 1 milyon litre suyu kirletebileceğini düşünürsek bu konuda acil olarak gerekli adımın atılması ve önlemlerin alınması gerekir. Ne yapabiliriz?, diyebilirsiniz... Aslında çok kolay. Bunun örneklerini uzaklardan değil, bize yakınbir yerden Türkiye’den vermek isterim. T&uu... Devamı

Gunes Enerjisi

2013-03-29 00:19:00
Gunes Enerjisi |  görsel 1

Elektrik sorunumuza sürdürelebilir bir çözüm daha!!! Güneş Enerjisi!! Güneş sadece ısınmamızı mı sağlıyor ya da yaz boyunca eriyip kavrulmamıza mı neden oluyor? Yoksa sadece deniz kenarında uzanıp güneşten yararlanarak doğal bronzlaşmamız icin mi var?? Ne dersiniz??? Güneş tüm bunların yanında aslında tükenmeyen ,sürdülebilir ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Günümüzde birçok ülkede güneş enerjisinin etkili bir şekilde kullanılması ve enerji üretilmesi rüzgardan enerji üretmek kadar gündemde . Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız ve ihtiyacimizin her geçen gün arttığı bu günlerde çevreye verdiğimiz zararların farkına varıp , çevreyle uyumlu , sürdürelebilir ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekir. Enerji ihtiyaclarimizi karşılamak için kullandığımız fosil yakıtlar olarak adlandırılan kömür, petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının ekonomik bakımdan pahalı olması, kaynaklarının hızlı bir şekilde azalması ve en önemlisi çevreye verdikleri kalıcı zararlar bilim adamlarını alternatif enerji kaynak araştırmalarına itmiştir. Güneş enerjisi de yenilenebilir, kullanımı etken ve sürdürelebilir bir alternatif olarak önümüze çıkıyor. Güneş enerjisinin farkına varılması ve kullanılmaya başlanması 1980’li yıllardan itibaren görülmeye başlanmıştır. Elektrik, doğal gaz gibi pahalı ve çevre dostu olmayan yöntemlere karşın güneş enerjisi ucuz, çevre dostu bir alternatif olarak evinizde sıcak su elde etmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir sistemdir. Genel ısınma işlevi dışında, elektrik üretebilme özelliğiyle de güneş enerji sistemlerinin kullanımı enerji gereksinimlerinizi gidermek için ödediğiniz enerji fatura tutarlarını... Devamı