Ses Kirliliği

2013-04-01 18:59:00

Bu haftaki konumuz hergün yaşantımızı biz farkında olmasak da etkileyen gürültü kirliliği. Bu kirlilik sadece insan sağlığını değil dolaylı ve/veya direkt olarak çevre sağlığını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Gürültü veya ses kirliliği olarak adlandırabileceğimiz bu kirliliği kısaca açıklayacasak olursak, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen ses olarak tanımlayabiliriz. Kısacası sesin gürültü özelliği taşıması için mutlaka yüksek düzeylerde olması gerekmiyor. Gürültü kirliliğine yol açan nedenler arasında sanayileşme , plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı ve elbette bu konuda yeterli eğitimin verilmeyerek halk bilincini geliştirememek ana faktörler olarak sıralanabilir.


Bunu daha da detaylandıracak olursak gürültüyü kaynağı ve gürültüye maruz kalan kişilerin aynı çevre içindeki konumlarına ve yayılma oranlarına göre iki ana sınıfa ayırabiliriz. Yapı içi gürültüler ve yapı dışı çevre gürültüleri.

Yapı içi gürültelerini yapının içerisinde barındırdığı her türlü elektronik eşya, mekanik sistemler ve hayati faaliyetlerden gelen bütün gürültüler oluşturur. Yapı dışı çevre gürültülerini ise şöyle sınıflandırabiliriz:

* ulaştırma gürültüleri(karayolu, deniz yolu, hava yolu ve hava alanı,

* Endüstri gürültüleri(endüstri makineleri ve işyeri gürültüleri),

* İnşaat gürültüleri (ülkemizde yaygın olarak yaşanılan bir sıkıntı)

* Rekreasyon Gürültüleri(çocuk parkları, spor sahaları ,atış poligonları)

* Ticari amaçlı gürültüler (eğlence yerleri, yüksek sesle yapılan reklam ve müzik yayınları, Pazar yeri gürültülerü)


Gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkileri:

http://2.bp.blogspot.com/_WnZTW-hPizQ/S-VdokXocgI/AAAAAAAAAEo/Ddu1T1nEWEc/s1600/gurultu.jpg

Hergün maruz kaldığımız günlük yaşamın getirdiği gürültü aslında biz farkında olmasak da yaşam kalitemizi düşürmekte ve sağlığımıza önemli olumsuz etkilerde bulunmaktadır.

Geçici veya sürekli işitme bozuklukları fiziksel etkilerindendir. Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, kalp atışlarında yavaşlama ve ani refleks maruz kaldığımız gürültülerğn neden olabileceği fizyolojik etkiler olarak sıralanabilir. Buna ek olarak, davranış bozuklukları ,aşırı sinirlilik ve stres psikolojik etkilerindendir. İş veriminin düşmesi , konstantrasyon bozukluğu ve hareketlerin yavaşlaması ise performans etkileri olarak gösterilebilir.

Ses gürültüsünün seviyesini belirleyebilmek amacıyla çeşitli ölçümler yapılmaktadır. Varolan kıstaslar insan için 35-65 desibel(desibel-ses şiddetini .lçmekte kullanılan birim) normal kabul edilmektedir. 90 dB in üzerindeki seslerin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır. Tabloda Çeşitli Kullanım Alanlarının Kabul Edilebilir Üst Gürültü Seviyeleri verilmiştir.
Bu haftaki konumuz hergün yaşantımızı biz farkında olmasak da etkileyen gürültü kirliliği. Bu kirlilik sadece insan sağlığını değil dolaylı ve/veya direkt olarak çevre sağlığını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Gürültü veya ses kirliliği olarak adlandırabileceğimiz bu kirliliği kısaca açıklayacasak olursak, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen ses olarak tanımlayabiliriz. Kısacası sesin gürültü özelliği taşıması için mutlaka yüksek düzeylerde olması gerekmiyor. Gürültü kirliliğine yol açan nedenler arasında sanayileşme , plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı ve elbette bu konuda yeterli eğitimin verilmeyerek halk bilincini geliştirememek ana faktörler olarak sıralanabilir.Bunu daha da detaylandıracak olursak gürültüyü kaynağı ve gürültüye maruz kalan kişilerin aynı çevre içindeki konumlarına ve yayılma oranlarına göre iki ana sınıfa ayırabiliriz. Yapı içi gürültüler ve yapı dışı çevre gürültüleri.

Yapı içi gürültelerini yapının içerisinde barındırdığı her türlü elektronik eşya, mekanik sistemler ve hayati faaliyetlerden gelen bütün gürültüler oluşturur. Yapı dışı çevre gürültülerini ise şöyle sınıflandırabiliriz:

* ulaştırma gürültüleri(karayolu, deniz yolu, hava yolu ve hava alanı,

* Endüstri gürültüleri(endüstri makineleri ve işyeri gürültüleri),

* İnşaat gürültüleri (ülkemizde yaygın olarak yaşanılan bir sıkıntı)

* Rekreasyon Gürültüleri(çocuk parkları, spor sahaları ,atış poligonları)

* Ticari amaçlı gürültüler (eğlence yerleri, yüksek sesle yapılan reklam ve müzik yayınları, Pazar yeri gürültülerü)

Gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkileri:

Hergün maruz kaldığımız günlük yaşamın getirdiği gürültü aslında biz farkında olmasak da yaşam kalitemizi düşürmekte ve sağlığımıza önemli olumsuz etkilerde bulunmaktadır.

Geçici veya sürekli işitme bozuklukları fiziksel etkilerindendir. Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, kalp atışlarında yavaşlama ve ani refleks maruz kaldığımız gürültülerğn neden olabileceği fizyolojik etkiler olarak sıralanabilir. Buna ek olarak, davranış bozuklukları ,aşırı sinirlilik ve stres psikolojik etkilerindendir. İş veriminin düşmesi , konstantrasyon bozukluğu ve hareketlerin yavaşlaması ise performans etkileri olarak gösterilebilir.

Ses gürültüsünün seviyesini belirleyebilmek amacıyla çeşitli ölçümler yapılmaktadır. Varolan kıstaslar insan için 35-65 desibel(desibel-ses şiddetini .lçmekte kullanılan birim) normal kabul edilmektedir. 90 dB in üzerindeki seslerin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır. Tabloda Çeşitli Kullanım Alanlarının Kabul Edilebilir Üst Gürültü Seviyeleri verilmiştir.


Haftanın Sözü
Bir ağaç, herhangi bir prensten daha soyludur. (Alexander Pope)

258
0
0
Yorum Yaz